Bokproduktion

I nätverket finns sedan 2003 bokförlaget Dimples som specialiserat sig på ”coffeetable”-böcker, dvs böcker som håller hög kvalitet bildmässigt och innehållsmässigt. Kunskapen om bokproduktion finns alltså i ”huset” och vi kan bistå med hela produktionen eller delar av den. Eftersom vi har kontakt med ett tiotal tryckerier utomlands kan vi också hålla ovanligt låga priser.